Extremt hög brandrisk i skog och mark

Norra uppmanar till stor försiktighet vid skogsarbete och vistelse i skog och mark. Brandrisken är just nu mycket hög i hela landet och det är viktigt att myndigheternas eldningsförbud respekteras.

Datum: 2018-07-25

De flesta skogsbränder som brutit ut är orsakade av blixtnedslag, tåg, cigarettfimpar, eldning eller är anlagda. Norra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och har vidtagit flera åtgärder för att förebygga bränder och följer de branschgemensamma riktlinjer för skogsbrand och eftersläckning som tagits fram på nationell nivå. Norra samverkar även med övriga skogsföretag och följer SMHI:s brandrisk index noggrant.

 

Ökad beredskap

På grund av det extremt torra vädret och det ansträngda läget för räddningstjänsten, skärper Norra Skogsägarna nu sina krav vid skogsbruksåtgärder ytterligare. Markberedningsentreprenörerna har i princip stått stilla under sommaren. Lokala samråd för avverkningsresurser genomförs dygnsvis med krav på obligatorisk brandvakt som stannar kvar på trakten för efterbevakning och eftersläckning efter att körning med skogsmaskiner avslutats. Detta görs för att säkerställa att bränder inte ska uppstå efter att arbetet avslutats. Där körning med skogsmaskiner inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt på grund av den höga brandrisken står arbetet naturligtvis helt stilla.

 

Kostnadsfri utbildning

Markägaren har ansvaret för efterbevakning och eftersläckning vid brand. Med anledning av den extrema brandrisken erbjuder Norra nu sina medlemmar kostnadsfri utbildning i eftersläckning via skogsbranschens gemensamma Skogsskötselskola.

  1. Klicka på länken https://course.skotselskolan.se/brjbdxhr
  2. För dig som är ny skapa upp en ny användare där knappar du in namn, telefon eller mail samt väljer en egen kod.
  3. En ny sida öppnas, knappa in koden 724653 för att få tillgång till kursavsnittet

 

Om du behöver hjälp vid inloggningen kan du vända dig till skogsvårdsledare Oscar Gustafsson, tel 072-538 27 10.

 

Politisk påverkan

I samarbete med övriga skogsföretag driver Norra på för att regeringen ska agera för att hjälpa drabbade skogsägare och entreprenörer, samt tillse att nya bränder snabbt kan upptäckas och släckas. Det kan till exempel handla om särskilda insatser i form av stöd av lantmäteriet för uppmärkning av rågångar efter brand, sänkning av diselskatten för arbetsmaskiner som jobbar i eldhärjad skog. Resurser och utrustning att tillgå vi efterbevakning, utbildningsinsatser och ett tydligt samordningsansvar för eftersläckning av större bränder.

 

Råd till skogsägare

Norra uppmanar skogsägare att se över sina försäkringar för skogsfastigheten och säkerställa att försäkringen gäller både för brand och storm. De flesta försäkringsbolag har även skydd för avgångar vid extrema väderlägen så som torka.

Det är förenat med stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor skogsbrand. Skaffa dig kunskap om eftersläckning enligt ovan.

Kontakta din skogsinspektor för rådgivning

Följ händelseutvecklingen via media och myndigheternas hemsidor, tex

www.msb.se

www.krisinformation.se

www.skogsstyrelsen.se

 

Ladda ner Branschgemensamma riktlinjer avseende brand vid skogsarbete (PDF)

Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

medlemschef

070-336 12 35