Fem steg för att skapa rättvisa vid generationsskiften

Rädsla eller oro för att någon ska känna sig orättvist behandlad när en skogsfastighet går vidare som gåva kan vara en anledning till att processen inte kommer igång, trots att föräldrarna egentligen vill göra en generationsväxling. När ägare av en skogsfastighet har fler än ett barn behöver de ta viss hänsyn. Skogsbyrån rekommenderar fem steg för att rättvisan ska segra.

Datum: 2019-08-29

Tänk dig ett föräldrapar med två barn. Föräldrarna har fått skogsfastigheten via ett testamente och de vill nu lämna den vidare som gåva till sina barn. Ett av barnen vill ta över fastigheten och den andre vill hellre ha pengar och köpas ut. Ett ganska vanligt scenario enligt Erik Andersson, som sedan uppstarten 2015 arbetat som chef på Norra Skogsbyrån. 

Det är ofta tydligt att föräldrarna är rädda för osämja mellan barnen vid ett generationsskifte och därför är det ju extra viktigt att det blir tydligt hur man kan undvika en sådan situation, menar han och ger fem steg till en rättvis generationsväxling.

1. Gör en ny eller revidera din skogsägarplan 
En rättvis generationsväxling börjar med att samla in rätt underlag som sedan kan ligga till grund för kommande arbete och samtal. En ny eller nyligen reviderad skogsägarplan är ett måste för att kunna gå vidare till steg två.
   
2. Marknadsvärdering
Med skogsägarplanen som grund kan Skogsbyrån göra en marknadsvärdering. Fastigheten jämförs prismässigt med alla i nutid sålda fastigheter i närområdet. Arbetet utförs med hjälp av tjänsten Totalvärdering- Skog och mark och ger ett underlag till att räkna ut exempelvis nettovärde och skatter.  Om hela familjen är överens kring att det uträknade marknadsvärdet är rätt värde på fastigheten, vid en eventuell försäljning, kan processen gå vidare till steg tre. 

3. Uträkning av nettovärde
För att få ett rättvist nettovärde på en fastighet gäller det att räkna bort den latenta skatten, som är 27 procent på skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärdet på fastigheten. Vid gåva övertar barnet föräldrarnas anskaffningsvärde. Reavinstskatten är 27 procent på skogsdelen och 22 procent på tomt och bostadsdelen. I uträkningen tar Skogsbyrån även med beräkningar kring eventuella framtida mäklararvoden. Uträkningarna leder fram till fastighetens faktiska nettovärde och med hjälp av den kunskapen kan familjen gå vidare till steg fyra.

4. Ersättning till föräldrarna och uträkning av gåvovärdet
Föräldrarna behöver ta ställning till vilken ersättning de önskar få ut från fastigheten. Det finns inga regler kring hur stor eller liten denna ersättning ska vara utan bestäms helt och hållet inom familjen. När man gör ett generationsskifte genom en gåvohandling där ersättningen understiger taxeringsvärdet så blir ersättningen skattefri för föräldrarna. Om ersättningen dessutom understiger 85 procent av taxeringsvärdet behöver det barn som tar över fastigheten inte betala lagfartskostnaden på 1,5 procent, vilket är fallet vid ett köp av fastigheten. Från fastighetens nettovärde drar man sedan bort ersättningen till föräldrarna och får då fram fastighetens gåvovärde och går sedan vidare till processens sista steg. 

5. Fastighetens gåvovärde fördelas mellan barnen 
Barnen ska nu fördela gåvan mellan sig. Det barn som tar över fastigheten, via en gåvohandling, gottgör föräldrarna med halva gåvovärdet plus ersättningen som de kommit överens om. Sen ger föräldrarna, via ytterligare en gåvohandling, kontanter till det andra barnet men behåller den planerade ersättningen som de beslutat sig för. Idag är det otroligt gynnsamt rent skattemässigt att göra ett generationsskifte i och med att vi inte har någon gåvoskatt. 

Nära samarbete 

Under hela fem-stegsprocessen är en återkommande dialog viktig enligt Erik. Han är väl medveten om att ett generationsskifte är en känslig process och därför är Skogsbyråns intention att hela familjen ska känna sig delaktig. 
 
- Vår erfarenhet visar att ett väl genomfört generationsskifte, där man gått igenom fördelar och nackdelar med olika alternativ för hela familjen, har en bättre förutsättning för att alla ska uppleva att rättvisa har skapats. Vi ger oss inte förrän alla förstår hur fördelningen har skett, avslutar Erik Andersson .   
 

Text: Ulrica Winberg-Jonsson  

Vill du veta mer?

Andreas Forsberg

Skogsekonom

070-681 16 11

Så blir ägarskiftet en trygg affär

Genom tjänsten Ägarskifte får du som skogsägare professionell hjälp med hänsyn till både ekonomiska och känslomässiga värden. Med din skog som utgångspunkt i ett skogligt familjeråd finns det goda chanser till en bra lösning.