Från klave till app - Mät skogen med din telefon

Har du spelat Pokémon Go någon gång? Eller använt IKEA:s app som visar hur deras möbler skulle se ut i ditt vardagsrum? Samma teknik används nu i appen Arboreal Skog – ett komplett mätverktyg i telefonen som ersätter kilovis med utrustning vid skogliga skattningar.

Datum: 2020-01-23

Appen Arboreal Skog

Skogsmagasinet följer med Lisa Lindberg för att mäta provytor i skogen. Men relaskop, klave, måttband och höjdmätare får stanna hemma. Allt finns nämligen samlat i en app i Lisas telefon. Appen Arboreal Skog använder sig av AR-teknik som bygger upp en 3D-miljö i realtid på skärmen när användaren gör sina mätningar. Du kan exempelvis skanna en trädstam och omedelbart få veta diametern på trädet. Med appen kan du även mäta trädens höjd och uppskatta grundytan i ett skogsområde.

– Telefonen är ett instrument som vi alltid har med oss. Appen är lättanvänd och möjliggör skogliga mätningar för den stora massan på ett annat sätt än tidigare. Mobiltäckning är inte nödvändig. Mobila data sparas på din telefon och kan sedan lagras i molnet när du får täckning igen, säger Lisa Lindberg.

Överraskande resultat

Lisa går sista terminen på jägmästarprogrammet på SLU. I hennes examensarbete har hon gjort en grundlig utvärdering av Arboreal Skog på uppdrag av Norra, där hon har testat applikationens mätnoggrannhet. Studien utvärderar flertalet variabler från diameter till grundyta samt höjd och volym. Lisa är positivt överraskad av resultatet.

– Exempelvis så varierar mätfelet vid grundyteskattning mellan 0,3 till 1,8 kvadratmeter per hektar beroende på bestånd, vilket är väl-digt lite. Appen kan inte ersätta ett relaskop tidsmässigt, men kanske kvalitetsmässigt. Men det har jag inte undersökt i min studie. Appen bygger på att man går fram och mäter diametern på varje enskilt träd, vilket innebär att det tar längre tid än att endast räkna träden som vid en vanlig relaskopering, förklarar hon.

Appen Arboreal Skog

Högg ned trädet

Lisa konstaterar att höjdmätningen är den vassaste funktionen i Arboreal Skog. Genom att jämföra med resultaten från en ultraljudsmätare har hon fått en klar bild av appens precision.

– Jag mätte samma träd 30 gånger med app och 30 med ultraljud. Jag fick större spridning på observationerna för appen, men medelvärdet är detsamma. Ultraljudsmätaren och
appen är likvärdiga. Jag högg sedan ned trädet för att erhålla ett sant värde, berättar Lisa.

Unikt verktyg

Företaget Arboreal har utvecklat appen under två års tid. För att undersöka hur stort intresset var för det nya verktyget släpptes en av funktionerna, höjdmätning, i en separat app förra sommaren. Arboreal Trädhöjd har sedan dess använts i 100 länder och laddats ned över 15 000 gånger, vilket gav företaget bra feedback för den fortsatta utvecklingen av Arboreal Skog. Grundaren Johan Ekenstedt berättar att det är AR-tekniken som gör appen unik bland andra appar och telefonverktyg.

– Vi kan mäta mycket mer saker och mer exakt än andra – vi kan mäta allt! Konkurrenterna har till exempel ingen höjdmätare och då måste man komplettera med en sådan separat, säger han.

Viktiga målgrupper

Arboreal Skog riktar sig till både skogsägare och yrkesverksamma i skogen. Maskinförare kan till exempel använda den som kontrollverktyg efter en gallring. Förhoppningen är att appen också ska förenkla virkesaffärer för skogsägare.

– Det som driver oss är att ge skogsägare möjlighet att ta hand om sina skogar och sköta om dem på bra sätt. Bra kunskap om skogen ger bättre koll på nödvändiga åtgärder. Vi vill bidra till ett aktivt skogsbruk, säger Johan.

Utveckling på gång

Företaget Arboreal släpper nya uppdateringar till appen nästan varje vecka, och enligt Johan finns tre idéer för framtida utveckling av verktyget. Just nu pågår arbete med att göra mätningen snabbare och enklare. Företaget hoppas också kunna erbjuda automatisk trädidentifiering i framtiden, och samlar i nuläget in data för att kunna göra det möjligt. Teamet bakom Arboreal Skog håller även koll på hur teknikutvecklingen hos telefonerna kan gynna appen.

– Nästa generation telefoner kommer att ha aktiva sensorer som sänder ut en ljuspuls där blixten sänder aktivt ljus som bygger upp en 3D-miljö. Funktionen är tänkt till telefonens kamera, men den kan hjälpa oss till bättre mätningar också, förklarar Johan.

Många möjligheter

Lisa ser fler användningsområden som exempelvis skulle kunna förenkla för många markägare vid återväxtkontroll.

– Man skulle kunna använda appen för att lägga ut en provyta och sedan räkna antalet plantor inom den ytan, vilket skulle vara betydligt enklare än att springa runt med ett måttband. Det är ingen funktion som finns i appen idag, men en möjlig funktion i framtiden, säger Lisa.

Arboreal Skog har tagits fram i samarbete med Sveaskog och Norra Skogsägarna samt företaget Salaguno. Den är i nuläget endast tillgänglig för Iphone, men företagets första app Arboreal Trädhöjd finns även för Android.

TEXT: Karolina Edstedt | FOTO: Mikael Lundgren

AUGUMENTED REALITY (AR)

AR kallas ibland för förstärkt verklighet och är en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data. För att kallas Augmented Reality måste följande punkter vara uppfyllda:
• Sinnesintrycket ska komma från verkligheten och det digitala på en och samma gång.
• Båda världarna ska matcha varandra geometriskt.
• Det ska ske i realtid.

Källa: augmentedreality.se