Marknadsanalys – augusti 2018

Prisstatistiken för skogsfastigheter visar på en ökad prisskillnad mellan norra och södra Sverige.

Datum: 2018-08-31

Ökande prisskillnad mellan nord och syd


Prisutvecklingen på skogsfastigheter skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet vi tittar och för att förstå marknaden är det tvunget att indela Sverige i zoner utgående från de faktorer som har störst betydelse. Som bekant beror en skogsfastighets framtida värdeutveckling huvudsakligen på två olika faktorer, förväntade framtida avkastningsmöjlighet från skogen och konkurrensen om att äga mark i det aktuella området.
 
Priserna fortsätter uppåt i priszon 4 och 5 medan priset stagnerat i övriga landet. Statistiken för priszon 5 uppvisar dessutom tydliga kast under de senaste två åren. Detta ska dock inte tolkas som ett tecken på osäkerhet på fastighetsmarknaden utan kommer sig av att antalet sålda objekt i denna priszon är få, vilket gör att enskilda affärer får stor genomslagskraft. 

Läs hela analysen!